موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :
#

طرحهاي تحقيقاتي تعريف شده و آماده اجرا

  • طرح راهبردي صنايع و معدني استانهاي كشور با توجه به منابع معدني و طبيعي هر استان
  • طرح ايالت‌بندي و اكتشافات ذخاير فلزات پایه  در سطح كشور
  • طرح مجموعه‌هاي صنعتي- معدني خاص با توجه به ويژگيهاي معدني و منطقه‌اي
  • طرح تهیه نقشه متالوژنی ایران

تماس با ما