موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :
#

مناطق اولويت‌دار از نظر منابع طبيعي جهت اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و احداث واحدهاي توليدي

  • مرکز پژوهشي زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) مناطقي از كشور كه داراي دشتهاي وسيع بدون استفاده مي‌باشند و يا ذخاير معدنی که ويژگیهای مشترک دارند و می‌توان در آنها صنايع خاص و يا واحدهای توليدی احداث نمود را مطالعه نموده است، و در اين راستا جهت اجراي پروژه‌هاي صنعتی، و كشاورزي، بررسي‌هايي را از نظر تأمين منابع اوليه (پتانسيلهای معدنی، انرژی، آب‌ جاري و زيرزميني) در دستور كار خود قرار داده است. همچنين بسياري از مناطق جذاب از نظر گردشگری (توريسم) و زمین‌گردی (ژئوتوريسم) را شناسايي كرده و براي آنها شناسنامه تهيه نموده است.

تماس با ما