موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :
#

طرح های انتشاراتی:

مرکز پژوهشی پارس آرین زمین حامی انتشارات آرین زمین است و سعی میکند در تمام زمینه های تحقیقاتی خود مانند علوم زمین - محیط زیست - جغرافیا - گوهرشناسی و ایران شناسی کتاب منتشر کند و تا کنون 52 عنوان کتاب در موضوعات بالا چاپ و منتشر کرده است.

 

 

رجوع شود به سایت انتشارات

تماس با ما