موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :
#

پروژه‌هاي بنيادي:

طرح های بنیادی مرکز پژوهش آرین زمین معمولا پروژه های پژوهشی بنیادی میباشند که درون سازمانی تعریف میشوند و یا پروژه های بنیادی میباشند که توسط سازمان های دولتی یا خصوصی و بین المللی به مرکز واگدار میشود.

طرحهاي تحقيقاتي درون سازماني مركز پژوهشي ‌زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) كه خود مركز، آنها را تعريف و با بودجه پژوهشي خود آنها را اجرا مي‌كند در چهار گروه تقسيم‌بندي مي‌شود كه عبارتند از:

  1. طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده
  2. طرحهاي تحقيقاتي نيمه‌تمام و در حال اجرا
  3. طرحهاي تحقيقاتي تعريف شده و آماده اجرا
  4. مناطق اولويت‌دار از نظر منابع طبيعي جهت اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و احداث واحدهاي توليدي

مناطق اولويت‌دار از نظر منابع طبيعي جهت اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و احداث واحدهاي توليدي

  • مرکز پژوهشي زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) مناطقي از كشور كه داراي دشتهاي وسيع بدون استفاده مي‌باشند و يا ذخاير معدنی که ويژگیهای مشترک دارند و می‌توان در آنها صنايع خاص و يا واحدهای توليدی احداث نمود را مطالعه نموده است، و در اين راستا جهت اجراي پروژه‌هاي صنعتی، و كشاورزي، بررسي‌هايي را از نظر تأمين منابع اوليه (پتانسيلهای معدنی، انرژی، آب‌ جاري و زيرزميني) در دستور كار خود قرار داده است. همچنين بسياري از مناطق جذاب از نظر گردشگری (توريسم) و زمین‌گردی (ژئوتوريسم) را شناسايي كرده و براي آنها شناسنامه تهيه نموده است.

 

تماس با ما