موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :
#

پروژه هاي بنيادي-كاربردي:

 • 1- طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده

  • طرح برآورد تمام منابع طبيعي ايران و جايگاه آنها در جهان كه بخشهايي از آن بهصورت چند كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است.
  • تهيه تمام نقشه‌هاي زمين‌شناسي ايران در مقياس 1:500,000 به‌صورت اطلس
  • فهرست تمام كانسارها و نشانه‌هاي معدني ايران (4500 كانسار و نشانه معدني) با تمام ويژگيهاي متالوژني
  • ايالت‌بندي ذخاير معدني مس، آهن، طلا و ... در ايران
  • معرفي پديده‌هاي جالب از نظر زمين‌شناسي كه مي‌توانند به‌عنوان ژئوپارك مطرح شوند.
  • زمين‌شناسي آتشفشانهاي جوان ايران
  • بانك كامل اطلاعات معدني ايران
  • بانك اطلاعات گوهر و گوهرشناسي ايران
  • اطلاعات كامل كانسارهاي مس، آهن، طلا و آلومينيوم در ايران
  • طرح ارزيابي ذخاير مس پورفيري در منطقه ارسباران

   

  2- طرحهاي تحقيقاتي نيمه‌تمام و در حال اجرا

  • طرح بانك اطلاعاتي معدني كشورهاي آسياي ميانه
  • طرح معرفي پديده‌هاي جالب‌توجه و منحصر به فرد زمين‌شناسي به‌منظور توسعه ژئوپارك و ژئوتوريسم در ايران
  • طرح راهبردي پاره‌اي ‌از مواد معدني با نگرشي به آينده آنها (نمونه‌وار: بنتونيت، باريت، تالك و ...)

   

  3- طرحهاي تحقيقاتي تعريف شده و آماده اجرا

  • طرح راهبردي صنايع و معدني استانهاي كشور با توجه به منابع معدني و طبيعي هر استان
  • طرح ايالت‌بندي و اكتشافات ذخاير مس پورفيري در سطح كشور
  • طرح مجموعه‌هاي صنعتي- معدني خاص با توجه به ويژگيهاي معدني و منطقه‌اي

تماس با ما