موبایل : 09013234324
ایمیل : raspeina@gmail.ir
تلفن : 3536230622
#

پروژه هاي اجرایی منابع نفتي:

الف) پروژه های انجام شده:

 • مقايسه و ارزيابي خصوصيات ژئوشيميايي سنگهاي منشأ و هيدروكربورهاي نفتي در شرق و غرب گسل كازرون
 • تحقيق در گسل و خطواره هاي زاگرس و تهيه نقشه آنها در ناحيه فارس ساحلي و نيمه ساحلي (حدفاصل گسل كازرون تا رازك)
 • مقايسه و ارزيابي ژئوشيميايي گچ هاي ترش،‌آبهاي گوگردي، لايه هاي انيدريتي سازندهاي تبخيري و سيالات گازي ميادين هيدروكربوري حوضه رسوبي زاگرس
 • تحقيق در پالئوژئوگرافي چينه شناسي زيستي وچينه نگاري ترادفي مقايسه اي سازندهاي آسماري (زاگرس)و قم (ايران مركزي)
 • مطالعه فسيل شناسي و بيوزوناسيون رسوبات پالئوزوئيك حوضه هاي زاگرس و ايران مركزي در جريان است. اين طرح 5 ساله مي باشد و از سال 90 آغاز شده است.
 • ارزیابی و مطالعه ژئوشیمیایی سنگها و هیدروکربورها و استفاده از سیستم پختگی مصنوعی جهت تعیین و مقایسه وضعیت توان، کیفیت، و میزان تولید نفت از شیلهای نفتی سازند کژدمی در ناحیه محدود به میادین گچساران در دزفول جنوبی.

ب) پروژه های درحال انجام :

 • ارزیابی و مطالعه ژئوشیمیایی مخازن هیدروکربوری گروه دهرم واقع در بخش میانی ناحیه فارس ساحلی به منظور بررسی تاریخچه شارژ مخازن و ردیابی مسیر مهاجرت سیالات هیدروکربوری
 • مکانیسم تشکیل گل فشان ها و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور در حوضه خزر جنوبی


5- پروژه هاي آموزشي:

 • برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و دست‌اندرکاران امور معدن و زمين شناسي
 • برگزاری دوره‌های آموزش مجازی متالوژنی ایران
 • برگزاری دوره‌های آموزش مجازی زمین شناسی ایران
 • برگزاری دوره های آموزش مجازی ایران شناسی


6- پروژه هاي بين المللي:

 • تهيه چارچوب بانك اطلاعات تفصيلي معادن كشور ونزوئلا
 • بررسي ذخائر نسوز (منيزيت) در كشور افغانستان
 • بررسي ذخائر تالك در كشور افغانستان
 • تحقيق در مواد معدني كردستان عراق
 • تهيه كتاب زمين شناسي ايران به زبان انگليسي
 • تهيه واژه نامه زمين شناسي براي كشورهاي فارسي زبان
 • تهيه بانك اطلاعاتي معدني براي كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همجوار
 • تهيه كتاب زمين شناسي اقتصادي به زبان انگليسي
 • تهيه كتاب چینه شناسي ایرن به زبان انگليسي

تماس با ما