موبایل : 09013234324
ایمیل : raspeina@gmail.ir
تلفن : 3536230622
#

پروژه هاي اجرايي زمین شناسی و معدنی:

 • اجرای 70 پروژه زمين‎‌شناسي مهندسی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه (مهندسين مشاور قدس‌نيرو، مهندسين مشاور نيرو و ...)
 • تهيه مواد اوليه آجر از سازندهاي زمين‌شناسي براي استانهايي كه از خاك رس مرغوب فقيرند و همچنين حفظ رسهاي مناسب كشاورزي جهت تولید آجر (استانهاي كرمانشاه، ايلام و ... )
 • اكتشاف و ارزيابي ذخاير پورفيري در ساب‌زون آبدر- دهج و مقايسه ذخاير مس پورفيري (كارفرما: شركت ملي صنايع مس ايران)
 • اكتشاف و ارزيابي ذخاير پورفيري در محور ساردوئيه- جبال‌بارز و مقايسه ذخاير مس پورفيري (كارفرما: شركت ملي صنايع مس ايران)
 • انجام 10 پروژه اکتشافی زمين‎‌شناسي و تهیه نقشه زمین‌شناسي بزرگ مقیاس برای معادن
 • مشاور شركت فولاد صبانور در اكتشافات آهن شمال‌غرب ايران
 • اكتشافات نيمه‌تفصيلي سرب و روي در محدوده‌هاي ساكي بالا- پايين در غرب خمين (كارفرما: شركت معدنكاران انگوران)
 • پی‌جويي مواد قرضه برای سد نساء بم و تهیه نقشه 1:1000 برای آن (كارفرما: شركت جنرال مكانيك)
 • مطالعات پژوهشي براي تأمين مواد اوليه كارخانه سيمان 10 هزار تني در جزيره قشم (كارفرما: شركت سيمان جنوب قشم)
 • مطالعات پژوهشی ارزیابی اثزات زیست محیطی معدن روی داغ دالی شرکت پویان زرکان آق دره
 • طرح احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

تماس با ما