موبایل : 09013234324
ایمیل : raspeina@gmail.ir
تلفن : 3536230622
#

طرحهاي تحقيقاتي تكميل شده

  • طرح برآورد تمام منابع طبيعي ايران و جايگاه آنها در جهان كه بخشهايي از آن بهصورت چند كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است.
  • تهيه تمام نقشه‌هاي زمين‌شناسي ايران در مقياس 1:500,000 به‌صورت اطلس
  • فهرست تمام كانسارها و نشانه‌هاي معدني ايران (4500 كانسار و نشانه معدني) با تمام ويژگيهاي متالوژني
  • ايالت‌بندي ذخاير معدني مس، آهن، طلا و ... در ايران
  • معرفي پديده‌هاي جالب از نظر زمين‌شناسي كه مي‌توانند به‌عنوان ژئوپارك مطرح شوند.
  • زمين‌شناسي آتشفشانهاي جوان ايران
  • بانك كامل اطلاعات معدني ايران
  • بانك اطلاعات گوهر و گوهرشناسي ايران
  • اطلاعات كامل كانسارهاي مس، آهن، طلا و آلومينيوم در ايران
  • طرح ارزيابي ذخاير مس پورفيري در منطقه ارسباران

تماس با ما