موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :
#

طرحهاي تحقيقاتي بین المللی

 • 6- پروژه هاي بين المللي:

  • تهيه چارچوب بانك اطلاعات تفصيلي معادن كشور ونزوئلا
  • بررسي ذخائر نسوز (منيزيت) در كشور افغانستان
  • بررسي ذخائر تالك در كشور افغانستان
  • تحقيق در مواد معدني كردستان عراق
  • تهيه كتاب زمين شناسي ايران به زبان انگليسي
  • تهيه واژه نامه زمين شناسي براي كشورهاي فارسي زبان
  • تهيه بانك اطلاعاتي معدني براي كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همجوار
  • تهيه كتاب زمين شناسي اقتصادي به زبان انگليسي
  • تهيه كتاب چینه شناسي ایرن به زبان انگليسي

تماس با ما