موبایل : 09013234324
ایمیل : raspeina@gmail.ir
تلفن : 3536230622

آرین زمین در یک نگاه

  • تیر 08، 1400
  • 0

این مرکز در سال 1382 با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرد .

نمودار سازمانی

  • تیر 03، 1400
  • 0

نمای شماتیک نمودار سازمانی آرین زمین: