موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :

درون سازمانی

  • تیر 03، 1400
  • 0

طرحهاي تحقيقاتي درون سازماني مركز پژوهشي ‌زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) كه خود مركز، آنها را تعريف و با بودجه پژوهشي خود آنها را اجرا مي‌كند در چهار گروه تقسيم‌بندي مي‌شود كه عبارتند از