موبایل : 22925263-021
ایمیل : info@arianzamin.com
تلفن :

علی سعیدی رشک علیا

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمین شناسی- آب های زیرزمینی

علي قبا

 • تیر 31، 1400
 • 0

شيمي نساجي و مدیریت

ناصر مواهبي طباطبائي

 • تیر 31، 1400
 • 0

مهندسي شيمي(نفت) و مديريت صنايع

ايرج رسا

 • تیر 31، 1400
 • 0

زمين‌شناسي اقتصادي

نوید ناصری

 • تیر 31، 1400
 • 0

پترولوژی

رسول شیخی

 • تیر 31، 1400
 • 0

پترولوژی